I. Обща информация
1. Онлайн гласуването за най-предпочитаните авиокомпании в България (наричано за краткост по-долу Онлайн гласуване) се организира от АПГ България, ЕИК: 130516319 с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Уилям Гладстон № 3. Гласуването е достъпно онлайн на адрес www.skyday.bg.
2. Онлайн гласуването за най-предпочитаните авиокомпании в България ще бъде активно в периода 00:00 ч. на 01.11.2019 г. до 23:59 ч. на 30.11.2019 г.
3. Участието в онлайн гласуването не е обвързано с покупка.
4. Онлайн гласуването е отворени за всички български граждани, навършили 18 години, с изключение на служители на АПГ България и членове на техните семейства, както и на всички, обвързани с организацията и провеждането на онлайн проучването.
5. С изпращане на попълнената онлайн форма участниците се съгласяват с настоящите Общи условия за гласуване.

II. Правила и механизъм за гласуване
1. Участието в онлайн гласуването е доброволно и има за цел да определи най-предпочитаните авиокомпании в България за 2019 г.
2. Онлайн гласуването е насочени към 2 целеви групи:

  • Пътници – български граждани, навършили 18 години, които са реализирали поне 1 полет през 2019 г.
  • Професионалисти – индивидуални личности, които през 2019 г. работят в IATA агенция, туроператор или туристическа агенция, която е регистрирана на територията на Република България и които имат активен контакт с авиокомпаниите, които са представени на българския пазар.

3. Резултатите от онлайн гласуването ще определят най-предпочитаните авиокомпании в България за 2019 г. Резултатите ще бъдат обявени по време на официална церемония по награждаване в рамките на Sky Day 2019, която ще се проведе на 04.12.2019 г. в хотел Маринела 5* в гр. София.
4. Онлайн гласуването на пътниците ще определи победителите в следните категории:

  • Sky Favorite – Най-предпочитаната от пътниците авиокомпания в България
  • Sky Short/Middle Haul – Най-предпочитаната от пътниците авиокомпания за къси и средни полети от/до България
  • Sky Long Haul – Най-предпочитаната от пътниците авиокомпания за дълги/презокеански полети от/до България
  • Sky Budget – Най-предпочитаната нискотарифна авиокомпания от/до България

5. Онлайн гласуването на професионалистите ще определи победителите в следните категории:

  • Sky Friend – Най-предпочитаната от професионалистите авиокомпания в България
  • Sky Offline – Най-предпочитаната офлайн авиокомпания в България

6. Голямата награда – SKY AWARD – най-предпочитаната авиокомпания в България за 2019 г. ще бъде определена въз основа на гласуването на пътниците за авиокомпаниите от категория Sky Favorite и професионалистите за авиокомпаниите от категория Sky Friend. В случай на равен брой гласове, експертното жури ще направи оценка на представянето на авиокомпаниите с равен брой гласове и ще взема експертно решение.
7. В случай, че участник е взел участие повече от веднъж в онлайн гласуването за валиден ще бъде приемат само най-скорошният запис.
8. Всички участници, които не могат еднозначно да бъдат класифицирани като пътници или като професионалисти, ще бъдат анулирани и техните имена няма да бъдат включени в томболите.

III. Награди
1. Всеки участник попълнил валидно и изпратил своите отговори автоматично ще бъде включен в томболата.
2. Наградите са както следва:

  • За пътниците – безплатен самолетен билет до европейска дестинация. Името на авиокомпанията, която осигурява самолетния билет, ще бъде обявено по време на официалната церемония по награждаване в рамките на Sky Day 2019 на 04.12.2019 г. в хотел Маринела 5*, гр. София.
  • За професионалистите – уикенд за двама в хотел от веригата на Виктория Груп.

3. Победителите ще бъдат изтеглени по време на официалната церемония по награждаване в рамките на Sky Day 2019, която ще се проведе на 04.12.2019 г. в хотел Маринела 5*, гр. София.
4. Наградата не може да бъде заменена с друга, както и не може да бъде изплатена паричната равностойност.
5. Организаторите на Sky Day 2019 ще направят опит да се свържат по телефон с печелившите по време на официалната церемония по награждаване.
6. В случай, че печелившите не отговорят на телефонното обаждане по време на официалната церемония по награждаване, представител на организаторите ще се свърже по имейл в рамките на 7 работни дни.

IV. Лични данни / Политика за поверителност
1. Чрез изпращане на попълнената онлайн форма за гласуване участниците дават доброволно своето съгласие за обработка и съхранение на техните лични данни (име, фамилия, мобилен телефон, имейл адрес, възраст, населено място) за целите на онлайн гласуването.
2. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в базата данни на АПГ България, както и на сървърите на Google Inc. Повече информация за Политиката за поверителност на Google можете да откриете тук – https://policies.google.com/privacy.
3. Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети лица, с изключение на личните данни на печелившия пътник и професионалист. Техните лични данни могат да бъдат изпратени на компаниите, които осигуряват наградите.
4. Може да промените или поискате заличаване на вашите лични данни по всяко време като изпратите имейл на apg@apg-km.com. В случай, че пожелаете вашите лични данни да бъдат заличени преди теглене на печелившите, то вие автоматично отпадате от списъка за томболата.
5. АПГ България може да ви изпрати информативен имейл при започване на ново онлайн гласуване по повод на последващи издания на Sky Day.

V. Общи условия
1. Периодът на гласуване може да бъде променен от организаторите.
2. Организаторът си запазва право да отмени или преустанови гласуването по всяко време.
3. Допустимостта на всеки глас е предмет на преценка от страна на организаторите.
4. Организаторът си запазва правото да отменя гласове в случай, че има основателни съмнения за фалшиво гласуване или ако прецени, че е имало опит за фалшифициране на гласуването.
5. Организаторът, неговите подизпълнители, дъщерни дружества и/или агенции не могат да поемат каквато и да е отговорност за техническа повреда или неизправност или друг проблем с интернет връзката или линия, система, сървър, доставчик или по друг начин, който може да доведе до загуба на глас или неправилно регистрирани или записани.
6. Решенията на организатора по отношение на всички въпроси, засягащи онлайн гласуването, е окончателно.
7. В случай на спор или равенство, или ако по някаква друга причина организаторът прецени за необходимо или подходящо, организаторът си запазва правото вземе окончателно решение кой от номинираните да бъде обявен за победител.
8. Всички събрани лични данни ще се използват единствено в съответствие с действащото българско и европейско законодателство за защита на данните. Моля вижте Политиката за поверителност по-горе за повече информация.
9. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия за гласуване без предварително уведомление. Всички промени ще бъдат публикувани на тази уеб страница. Моля проверявате Общите условия за гласуване всеки път преди да гласувате.
10. Организаторът си запазва правото да изтегли нов победител в случай, че съществуват основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия за гласуване.
11. Печелившите участници трябва да отговорят как ще получат своята награда в рамките на 30 дни. Ако не отговорят в рамките на 30 дни, наградата няма да им бъде връчена.
12. Всички участници поемат отговорност по отношение на всички разходи, които могат да или са възникнали във връзка с онлайн гласуването (вкл. разходите за достъп до интернет), транспортни разходи, разходи за настаняване и др.
13. Участниците и печелившите пътник и професионалист дават съгласието си, че организаторът може да ги включи в публични изяви и други промоции без допълнително обезщетение или заплащане. Такива публични изяви могат да включват техните имена и снимки, публикувани и разпространени в медиите и публични източници на информация.

VI. Контакти
Всички въпроси, коментари и запитвания, свързани с Общите условия за гласуване могат да бъдат адресирани до
АПГ България ЕООД
Адрес: гр. София, ул. Уилям Гладстон № 3
apg@apg-km.com
+359 2 949 00 96